Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja sprzętu oświetleniowego, produkcja sprzętu instalacyjnego, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja opakowań z metali.